Inclusief ondernemen is de toekomst

Inclusieve ondernemingen zijn de toekomst

Inclusief ondernemen is een must. Door in te zetten op inclusie, diversiteit en gelijkheid bouw je mee aan een inclusieve samenleving. Je krijgt er gemotiveerde, gelukkige en betrokken medewerkers voor terug.

Wat is inclusief ondernemen?

In een inclusieve onderneming is diversiteit een troef. Een opportuniteit om een rijke mix aan visies, achtergronden, ideeën, stijlen en vaardigheden samen te brengen. Iedereen is er welkom, ook mensen uit kansengroepen. Hun specifieke noden krijgen er de aandacht die ze nodig hebben.

Geen enkel talent blijft onbenut. Zo geeft een inclusieve onderneming iedereen het gevoel dat die …

  • welkom is
  • erbij hoort
  • zichzelf kan en mag zijn
  • gewaardeerd, gehoord en betrokken wordt
  • evenveel kansen krijgt om zich te ontwikkelen

Inclusief van visie tot werkvloer

Inclusief ondernemen is een marathon, geen sprint. Neem inclusie, diversiteit en gelijkheid daarom op in de visie, waarden en strategie van je bedrijf. Zo heb je een stevige basis om er ook echt werk van te maken.

Om een ​blijvende pijler te zijn, moet inclusief denken en handelen in de bedrijfscultuur zijn ingebakken. Zorg ervoor dat inclusie de leidraad vormt op de werkvloer, in alle hr-stappen, in het welzijnsbeleid, bij elke interne en externe communicatie.

Iedereen telt mee

Bij diversiteit denk je al snel aan medewerkers met een migratieachtergrond, aan anderstaligen, aan verschillende generaties of aan medewerkers met een arbeidsbeperking. Maar er zijn ook minder zichtbare verschillen op de werkvloer.

Ook deze acties vallen onder een inclusief beleid:

  • een medewerker na langdurige ziekte opnieuw verwelkomen
  • een kortgeschoolde medeweker ondersteunen met een gepaste opleiding
  • signalen van armoede erkennen om medewerkers met financiële zorgen op een discrete manier te helpen

In onze fiche armoedebewust hr-beleid vind je tips om tekenen van armoede op te vangen en ermee om te gaan.

Voordelen van inclusief ondernemen

Inclusief ondernemen is een blijver. Je maakt er dus best zo snel mogelijk werk van. Nog niet overtuigd?

6 goede redenen om inclusief te ondernemen:

Maatschappelijk engagement

Een inclusieve onderneming omarmt verschillen. En doet zelfs meer door personen die moeilijk een job vinden of houden aan te werven, op te leiden en kansen te geven.

Aantrekkelijke werkgever

Een divers publiek herkent zichzelf in een inclusieve onderneming. Inclusiviteit is steeds vaker een voorwaarde om ergens te willen of te blijven werken.

Arbeidskrapte tegengaan

Een diverse talentenpool is een grotere talentenpool.

Minder verloop

Medewerkers die zich goed in hun vel en gewaardeerd voelen op het werk, vallen minder snel uit.

Innovatie

Hoe diverser een team, hoe creatiever en innovatiever die is.

Competitiviteit

Een inclusieve onderneming is een betere afspiegeling van de samenleving en kent zijn klanten beter.

Laat je inspireren door bekroonde bedrijven

Om de twee jaar reiken Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten de Award Inclusieve Onderneming uit.

Ook Brusselse bedrijven die inzetten op inclusiviteit worden beloond. De minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent jaarlijks het diversiteitslabel toe aan werkgevers die verschillen op de werkvloer erkennen, respecteren en waarderen.