Samen vooruit

Groeien? Dat doe je samen

Menselijk kapitaal is je belangrijkste kapitaal. Door iedereen te ondersteunen, te waarderen en gelijke kansen te geven maak je de weg vrij voor individuele en collectieve groei. En laat je geen enkel talent onbenut.

1. Leren is groeien

Iedereen heeft baat bij opleiding; ook ouderen, ervaren krachten, anderstaligen, kortgeschoolden … Met opleiding investeer je in hun toekomst en in die van je bedrijf. Je geeft ze bovendien het gevoel dat ze ertoe doen en dat je in ze gelooft. Een flinke boost voor hun zelfvertrouwen, betrokkenheid en motivatie!

Een schoonmaker die de technische vaardigheden wil verwerven om operator te worden? Een inpakker die eigen land moest ontvluchten en zijn IT-opleiding niet afmaakte? Alimento geeft je een extra opleidingsbudget van maximaal 2.500 euro om het juiste talent op de juiste plaats te krijgen.

2. Neem obstakels weg

Pas als iedereen gelijke kansen krijgt om de beste versie van zichzelf te zijn en te tonen, kan elke medewerker groeien. Ongeacht hun achtergrond.

‘Gelijke groeikansen’ betekent dat je de obstakels wegneemt die succes van medewerkers in de weg staan. Bijvoorbeeld door opleiding, beoordeling of promotie. Stel je hiervoor volgende vragen:

  • Kan en is iedereen mee?
  • Wat zijn drempels?
  • Hoe werk je die weg?
  • Hoe geef je iedereen een eerlijke kans?
  • Wat doe je beter niet?
  • Zijn de procedures (bijvoorbeeld kans op promotie, mogelijkheid tot opleiding …) transparant en voor iedereen duidelijk?

3. Door te luisteren wordt iedereen gehoord

Medewerkers hebben vaak meer in hun mars dan wat ze in hun job doen. Dat geldt misschien nog meer voor kansengroepen. Door omstandigheden, levensfasen of moeilijkheden konden zij bepaalde skills mogelijk nog niet tonen. Door noden en wensen bespreekbaar te maken, haal je onderbenut talent naar boven. Een win-win.

In een bedrijfscultuur van permanente dialoog en feedback is er tijd en ruimte om naar elkaar te luisteren. Iedereen kan er aankloppen bij de leidinggevende of hr-dienst om moeilijkheden, noden of ambities te bespreken. Ook ontwikkel-, talent- of loopbaangesprekken zijn hét moment om te horen hoe je iemand kan helpen groeien.