Arbeidsbeperking

Drempels wegnemen voor mensen met een arbeidsbeperking, is ruimte maken voor talent

Mensen met een arbeidsbeperking lopen vaak nog letterlijk en figuurlijk tegen drempels aan. Door deze obstakels weg te nemen, geef je ruimte aan talent en versterk je jouw bedrijf.

Bekijk hier de video

De meerwaarde van personen met een arbeidsbeperking op de werkvloer

 • Mensen met een beperking willen net als iedereen meedraaien in de maatschappij en hun steentje bijdragen. Ze getuigen vaak van een hoge gedrevenheid en tevredenheid op het werk.
 • Een beperking versterkt bepaalde talenten en kwaliteiten. Zet mensen in op hun sterktes! Daar groeien medewerkers en jouw bedrijf van. 
 • Sociaal ondernemen maakt je bedrijf aantrekkelijker.  
 • Een persoon met een arbeidsbeperking in een team kan een positief effect hebben op de teamgeest en de werksfeer.

Tips om drempels weg te werken

 • Met open hiring geef je mensen de kans om zich te bewijzen op de werkvloer. Zo zie je meteen of het werkt.
 • Arbeidsbeperking omvat niet enkel lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook chronische, psychische, zintuiglijke aandoeningen (zoals depressie, autisme, slechthorendheid, epilepsie enz.) vallen hieronder. 
 • Elke arbeidsbeperking brengt specifieke noden mee. In deze brochure van BOSA vind je concrete tips en aanspreekpunten voor het onthaal en de integratie van medewerkers met een visueel gebrek, een beperkte mobiliteit, een gehoorstoornis, een verstandelijke beperking of een chronische aandoening.
 • Vertrek van wat personen kunnen, niet van wat ze niét kunnen.
 • Via jobcarving pas je de functie aan aan wat de persoon kan. Ook voor wie langdurig afwezig was door ziekte of ongeval, is aangepast werk een optie.
 • Aanpassingen aan de werkplek of -omgeving maken vaak een groot verschil en zijn meestal niet duur. Bespreek samen wat je kan doen om het werk en alles errond makkelijker te maken.
 • VDAB biedt financiële steun bij aangepast arbeidsgereedschap en/of -kledij, aanpassingen van de arbeidspost, vervoerskosten of tolkuren (voor doven en slechthorenden).
 • Neem of heb je een persoon met een arbeidsbeperking in dienst, dan krijg je daar meestal premies voor. In Vlaanderen heet dit Individueel maatwerk‘.

Meer tips vind je in onze fiche rond arbeidsbeperking. Neem ook een kijkje op de website van Handicap en Arbeid. Je vindt er inspirerende voorbeelden en een databank met praktische informatie en tools.