Diversiteit omarmen

Diversiteit omarmen:
zeg het met woorden én daden

Diversiteit is een realiteit en zal dat ook blijven. In de samenleving, op de arbeidsmarkt, op de werkvloer. Diverse medewerkers brengen elk andere opinies, inzichten en achtergronden mee. Omarm die verschillen en laat ze je bedrijf versterken.

Start met een gedragen diversiteitsplan

Een inclusief beleid start bij een sterk en gedragen diversiteitsplan. Met zo’n plan engageer je je als bedrijf om je in te zetten voor meer diversiteit, gelijkwaardigheid en om inclusief te ondernemen. Een diversiteitsplan omvat de visie van het bedrijf en een concreet actieplan. Het voorziet ook opvolging om de uitvoering en regelmatige evaluatie te verzekeren.

Vervolgens brengt een werkgroep je diversiteitsplan tot leven in je bedrijf. Doe aan crowdsourcen om die groep samen te stellen en nodig zo veel mogelijk medewerkers uit om deel te nemen. Via een oproep in klare taal, gedeeld op alle kanalen. Wie zin heeft om mee te doen, geeft zich op. Zo krijg je de meest verscheiden groep met oprechte interesse en een diversiteit aan ideeën.

Klaar om aan de slag te gaan? Bekijk zeker ook onze praktische tips.

Ontdek de tips

Leg afspraken vast in een non-discriminatiecode

In een inclusief bedrijf is er geen plaats voor discriminatie en ongepast gedrag. Met een non-discriminatiecode weet iedereen dat en houdt iedereen er zich aan.

Een non-discriminatiecode is een leidraad voor je mensen om respectvol om te gaan met collega’s, klanten en derden. Het document vermeldt waar iemand terechtkan met klachten rond uitsluiting, pesten, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. En wat de sancties zijn bij niet-naleving van de code.

Wil je weten hoe je zo’n document opstelt? Deze praktische handleiding voor een non-discriminatiecode helpt je op weg. Je vindt er alle nodige informatie en handige voorbeeldclausules. Die pas je gemakkelijk aan jouw bedrijf en context aan.

Zorg dat iedereen weet dat het bedrijf geen discriminatie tolereert. Schreeuw het uit:

  • Hang de non-discriminatiecode overal op. In de productie-ateliers, in de refter, in de kleedkamers … En post er regelmatig over op je bedrijfsapp.
  • Vermeld de code in vacatures en andere externe communicaties.
  • Maak het onderdeel van de jaarlijks op te frissen opleidingen.
  • Gebruik de non-discriminatiecode als tool bij het onthaal van nieuwe werknemers. Neem de code op in je onthaalbrochure en overloop ze samen met de kersverse rekruut.

Wat zegt de wet over discriminatie op het werk?

‘Is een minimumleeftijd vastleggen in een vacature verboden?’ ‘Mag ik een vrouw weigeren omdat het werk fysiek te zwaar is?’ ‘Ben ik verplicht om halal-snacks te voorzien?’ Wat discrimineren is, weet iedereen. Maar wat er allemaal wel of niet onder discrimineren valt, is soms minder duidelijk.

Antidiscriminatie wordt in België door drie wetten geregeld: de Genderwet, Antiracismewet en Antidiscriminatiewet. Die bepalen de verschillende discriminatiegronden. Dat zijn persoonlijke kenmerken of criteria op basis waarvan een verschillende behandeling (of discriminatie) verboden en strafbaar is. In totaal zijn er 19 discriminatiegronden. Leeftijd, geslacht en huidskleur zijn de bekendste.

Daarnaast beschrijft het wettelijk kader ook een aantal uitzonderingen die een verschillende behandeling op basis van een persoonlijk kenmerk rechtvaardigen. Een slechtziende met een blindengeleidehond weigeren, is bijvoorbeeld een passende en noodzakelijke maatregel in productiezones, omwille van de hygiëne-eisen.

Op de website van Unia vind je een gratis online leermodule die stap voor stap de wetgeving uiteenzet. Een nuttige voorbereiding voor het opstellen van je diversiteitsplan.