Respectvol leidinggeven

Leidinggevende als spilfiguur van een inclusief beleid

Wil je een inclusieve bedrijfscultuur verankeren in je organisatie? Zorg ervoor dat je leidinggevenden ‘mee’ zijn. Met de juiste ondersteuning maak je van hen katalysatoren van je beleid. 

Vergroot het draagvlak van je beleid, zet in op inclusief leiderschap

Leidinggevenden vervullen een belangrijke voorbeeldrol en hebben de taak om een cultuur van respect, transparantie, vertrouwen en samenhorigheid te scheppen. Bovendien hebben ze het gezag om medewerkers te wijzen op eventuele vooroordelen en om conflicten op te lossen. Maak je van hen inclusieve leiders? Dan is het effect voelbaar voor alle leden van hun teams. 

Een inclusieve leider:

 • zorgt voor een psychologisch veilige omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn; en waar er naar elk teamlid wordt geluisterd;
 • omarmt alle meningen, invalshoeken en achtergronden van de teamleden als een toegevoegde waarde. En stimuleert de uitwisseling van diverse ideeën binnen het team;
 • toont in alle teamleden te geloven en ze te waarderen, om zo het beste van iedereen naar boven te halen;
 • erkent de individuele talenten van de teamleden en zorgt tegelijkertijd voor een gevoel van verbondenheid binnen het team en met het bedrijf.
Ontdek ook onze 7 tips voor inclusief leiderschap

Zo maak je van je leidinggevende een inclusieve leider

Een oog voor diversiteit komt meestal niet vanzelf. Geef je leidinggevenden de nodige houvast om mee te evolueren naar een inclusieve cultuur. 

 • Betrek leidinggevenden bij de opmaak van je diversiteitsbeleid. Wie inspraak heeft bij de opmaak van een beleid is meer overtuigd van het belang ervan. 
 • Sensibiliseer je leidinggevenden en maak hen bewust:
 • van het belang van een inclusief werkklimaat en hun rol als katalysator
 • van hun eigen vooroordelen of stereotype ideeën. Iedereen heeft voordoordelen die (onbewust) meespelen bij beoordelingen, aanwervingen, promoties … Alleen door je bewust te zijn van je eigen vooroordelen vermijd je denkfouten.

Een opleiding op maat van jouw leidinggevenden

Alimento biedt zowel opleidingen op maat als standaardopleidingen om van je leidinggevenden inclusieve leiders te maken.

Zo geef je ze de tools in handen om:

 • diversiteitsgerelateerde vragen te behandelen, bijvoorbeeld verlofaanvragen bij religieuze feesten, redelijke aanpassingen aan de werkplek voor iemand met een beperking …
 • de groepscohesie te versterken 
 • hun communicatietechnieken en -vaardigheden aan te scherpen zoals empathisch luisteren, verbindend communiceren, conflicten uitpraten, reageren op ongepaste opmerkingen, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren …