Samenwerken in diversiteit

Samenwerken in diversiteit

Diverse teams zijn creatiever en productiever door de verschillende gezichtspunten en ervaringen van de individuele leden. Anderzijds maken net die verschillen het voor medewerkers soms moeilijk om samen te werken. Dankzij ondersteuning krijgen vooroordelen en conflicten minder kans.