Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden

Een inclusieve werkvloer houdt rekening met de diverse noden van elke werknemer. Toch mogen persoonlijke wensen het gemeenschappelijke belang niet in het gedrang brengen. Bepaal daarom de grenzen door duidelijke afspraken te maken.

Pas de regels toe voor iedereen

Bidden op het werk, van thuis uit werken, Nederlands spreken op de werkvloer, te laat komen, hoofddeksels dragen … Of het nu om mannen of vrouwen gaat, om jongeren of ouderen, om medewerkers met of zonder migratieachtergrond … iedereen houdt zich aan dezelfde regels.

Sommige zaken zijn verplicht, andere zitten in de cultuur van de organisatie of spreek je binnen het team af. Stel daarbij geen aparte regels op voor specifieke groepen.

Zet het zwart op wit

Afspraken, regels en gedragsnormen – zoals een non-discriminatiecode – moeten van dag één duidelijk zijn. Neem ze op in je onthaalbrochure en overloop ze mondeling met de nieuwkomer. Leg daarbij uit waarom bepaalde regels gelden. Vertel bijvoorbeeld dat Nederlands de voertaal is om misverstanden en kliekjesvorming te vermijden.