Migratie-achtergrond

De kracht van verschillende culturen: diversiteit werkt

Mensen met een migratieachtergrond brengen diverse ervaringen en verrassende invalshoeken mee. Daarom zijn ze een waardevolle aanwinst voor elke werkvloer. Met wat extra aandacht en ondersteuning werk je eventuele obstakels weg en bied je gelijke groeikansen voor iedereen.

Bekijk hier de video

De meerwaarde van personen met een migratieachtergrond

 • Door personen met een migratieachtergrond aan te trekken, vergroot je je kandidatenpool en vul je vacatures sneller in
 • Geef je aandacht aan medewerkers met een migratieachtergrond, dan promoten zij jou als aantrekkelijke werkgever binnen hun netwerk.
 • Nieuwkomers die hun land achterlieten, zijn vaak gemotiveerde krachten die staan te popelen om mee te draaien in de samenleving.
 • Andere culturen zijn een bron voor innovatie omdat ze nieuwe invalshoeken en ideeën op de werkvloer brengen.
 • Dankzij medewerkers met verschillende achtergronden kom je beter tegemoet aan de behoeften van een divers cliënteel
 • Je bedrijf is een betere weerspiegeling van de maatschappij waardoor het aantrekkelijker wordt voor je medewerkers, voor potentiële talenten en voor een groter publiek.

Tips om drempels weg te werken

Met kleine ingrepen voelt iedereen zich welkom

 • Heldere en eenvoudige taal in vacatures verlaagt de drempel om te solliciteren. Handige tips vind je in de brochure ‘Hou je taal heerlijk helder’ van de Vlaamse overheid.
 • Taaleisen splits je best op in begrijpen, lezen, schrijven. Zo sluit je niemand uit.
 • Beelden van mensen met een migratieachtergrond in vacatures en op je website tonen onmiddellijk dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden.
WERVING EN SELECTIE

Eerste hulp bij een diverse werkvloer

 • Mag een vluchteling zomaar beginnen werken? Hoe help ik iemand aan kinderopvang? Hoe praat je met een anderstalige collega? Het Agentschap voor Integratie en Inburgering biedt een waaier aan steun voor nieuwkomers en hun werkgevers.
 • Maak werk van een diversiteitsbeleid waarbij discriminatie en micro-agressie niet worden geduld.
 • Door een aanspreekpunt te voorzien, pik je vragen, moeilijkheden of uitsluiting sneller op.
 • Via peter- en meterschap leren nieuwkomers sneller de gewoonten en attitudes die je van hen verwacht.
 • Met divers samengestelde teams en acties voor meer groepscohesie ban je het wij-zij-denken op de werkvloer.
Meer tips voor diverse teams

Wablieft?

 • Extra taalondersteuning geeft nieuwkomers een sterke start. Denk maar aan Nederlands op de werkvloer of job- en taalcoaching.
 • In een taalvriendelijke omgeving draait een anderstalige sneller mee: 
 • Door werkinstructies en veiligheidsvoorschriften in eenvoudig Nederlands op te stellen en te illustreren met foto’s, voorkom je misverstanden.
 • Moedig medewerkers aan om duidelijk te communiceren met anderstalige collega’s. Dan kan door dialect te vermijden, in korte zinnen te spreken, te herhalen.
Meer tips voor een meertalige werkvloer

Meer begrip voor verschillen resulteert in een betere werksfeer

 • Maak culturele en religieuze onderwerpen bespreekbaar. Dat doe je door open dialoog te promoten of door culturele themadagen of workshops te organiseren. 
 • Regels en uitzonderingen (zoals bidden op de werkvloer, de voertaal op de werkvloer) moeten voor iedereen duidelijk zijn en consequent worden toegepast. 
 • Wees flexibel waar het kan. Sta je verlof toe voor het Suikerfeest, dan verschijnt de medewerker de dag erop met een glimlach en komt die met plezier werken op een katholieke feestdag.
 • Identiteit is zoveel meer dan afkomst. Behandel iedereen dan ook als een individu.
Meer tips om een divers team te leiden