M/V/X

Zet als eigentijds bedrijf in op genderdiversiteit

Steeds meer bedrijven zetten in op een evenwichtige man-vrouwverhouding. Ze dichten de loonkloof en doorbreken het glazen plafond. Door aandacht te hebben voor verschillende gender- en seksuele identiteiten voelt iedereen zich veilig en gewaardeerd op het werk.

Bekijk hier de video

Welke meerwaarde biedt genderdiversiteit op de werkvloer?

Je verrijkt je teams met diverse managementstijlen en een waaier aan persoonlijkheidskenmerken.

Je speelt niet alleen in op de mannelijke markt maar ook op de vrouwelijke, genderneutrale en andere consumentenmarkten. 

Genderdiversiteit boost jouw bedrijfs- en werkgeversimago.

Wie op het werk zichzelf kan en mag zijn, is gelukkiger en presteert beter. Met een positieve impact op teamspirit, afwezigheden, verloop enz.

Tips om drempels weg te werken

  • Hou rekening met verschillende noden en verwachtingen van medewerkers. Zo werk je drempels voor ontplooiing weg. Dat doe je bijvoorbeeld met:
  • flexibel werken: glijdende werkuren, telewerken, verschillende werkregimes enz
  • een werkgroep ‘genderdiversiteit’: die kan bijvoorbeeld menstruatieverlof op de agenda zetten
  • een veilige infrastructuur voor een diversiteit aan medewerkers. Denk aan: aangepaste toiletten en douches, stille ruimtes, kinderopvangmogelijkheden …
  • Zet in op positieve beeldvorming: zet rolmodellen in de kijker en ga genderstereotypering tegen. Publiceer bijvoorbeeld op je website, bedrijfsapp of -krantje een getuigenis van een vrouwelijke manager of teamleider, van vrouwen in technische beroepen, van mannen op de schoonmaakafdeling.
  • Met de Tokentheorie word je een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen. Hierbij streef je een vrouw-manverhouding van minstens 30/70 na zodat vrouwen écht meetellen. En waarom geen 50/50 nastreven voor managementposities?

Tip: Loop je aan tegen bepaalde uitdagingen? Op de website van Unia vind je inspirerende voorbeelden met praktisch en juridisch advies. Hoe ga je bijvoorbeeld om met seksuele intimidatie op het werk? En mag je een vrouw voor een bepaalde functie weigeren?

Jezelf zijn, ook tijdens de werkuren!

Er zijn niet alleen mannen en vrouwen op de werkvloer. Sommigen voelen zich niet eenduidig man of vrouw, maar wel non-binair, genderfluïde, genderqueer of agender. Trans personen kunnen zich niet identificeren met hun geboortegeslacht. En ook seksuele voorkeuren verschillen.

Iemands gender- of seksuele identiteit is binnen de werkcontext relevanter dan je denkt. Want is het niet belangrijk dat je zonder angst en zonder ‘masker’ naar je werk kan gaan? Dat je je tijdens de werkuren goed voelt in je vel, in je rol, in je werkkledij? Dat je op je werk wordt aangesproken zonder je gekwetst te voelen?

Hoe zorg je er als werkgever voor dat iedereen zichzelf kan zijn? Het is eenvoudiger dan je denkt. Bekijk onze tips.

Ontdek de tips

Garandeer in de eerste plaats een veilig klimaat

Een veilig klimaat waar pesterijen, uitsluiting en discriminatie niet worden getolereerd, vormt de basis. Zorg er ook voor dat iedereen weet waar ze met vragen, moeilijkheden en klachten terechtkunnen. Hoe meer kanalen, hoe lager de drempel tot steun: vertrouwenspersoon, iemand van hr, een werkgroep genderdiversiteit.

Meer weten? Bekijk onze fiche rond gender- en seksuele diversiteit of surf naar het advies- en vormingscentrum KLIQ van belangenverdediger çavaria.