Tips voor een genderbewuste werkvloer

6 tips voor een genderbewuste en -vriendelijke werkvloer

Je gender- en/of seksuele identiteit niet moeten verbergen op het werk, neemt een hele last weg. Pas als iemand zich goed voelt op het werk en zichzelf kan zijn, kan die zich ten volle geven en ontplooien. Kleine aanpassingen maken een groot verschil. Enkele tips:

Met genderinclusieve taal in interne en externe communicatie voelt iedereen zich aangesproken. Een brief of speech begin je bijvoorbeeld beter niet met ‘Beste dames en heren’. Door leidinggevenden en medewerkers op te leiden in genderinclusief taalgebruik, wordt het de nieuwe norm. In deze gids vind je genderinclusieve schrijftips.

Heb je formulieren waarop het gender moet worden aangevinkt, dan vraag je je best af of die vraag wel relevant is. Zo ja, voorzie dan ook de optie ‘anders dan bovenstaande’.

Weet je niet hoe je een non-binaire persoon of een persoon in transitie aanspreekt? Vraag de persoon dan gewoon wat die verkiest. Ook kan je het vermelden van voorkeursvoornaamwoorden in bijvoorbeeld e-mailhandtekeningen aanmoedigen. Pas je ook deze tips voor voornaamwoorden toe, dan voelt niemand zich gekwetst.

Op de website van çavaria, belangenverdediger voor LGBTI+, lees je hoe je toiletten in 4 stappen genderinclusief maakt.

Een goede voorbereiding bij een trans medewerker die in transitie gaat, biedt houvast. Voorzie een kader met richtlijnen rond eventuele aanpassingen aan werkkledij of voorzieningen (toiletten, douches, kleedkamer), communicatie naar collega’s of derden, rol van de vertrouwenspersoon, transitieverlof, enz. Meer info over transvriendelijk hr-beleid vind je op Transgender Infopunt

Via sensibilisering rond genderidentiteit en seksuele voorkeur, ontstaat er meer begrip op de werkvloer. Dat kan je doen met acties (regenboogvlag/-pin, IDAHOT-dag), partnerships met andere merken of verenigingen, of door getuigenissen.