Pop-up woordenlijst

Woordenlijst

agender

Over het algemeen minder of geen beleving van gender ervaren. Men noemt dit ook wel ‘genderloos’ of ‘non-gender’.

aseksueel

Voelt over het algemeen minder of geen seksuele aantrekking voor iemand.

gender

Gender is niet hetzelfde als geslacht (of sekse). Geslacht wordt bij de geboorte bepaald op basis van lichamelijke kenmerken. Gender is hoe iemand zelf hun identiteit ervaart.

genderdiversiteit

Deze term omvat alle verschillende genderidentiteiten die er bestaan. Dit is eigenlijk oneindig. Voorbeelden: man, vrouw, trans vrouw, trans man, genderqueer, non-binair …

genderidentiteit

Genderidentiteit is het innerlijke gevoel zich man, vrouw, (afwisselend) beide, of geen van beide te voelen. Het is iemands innerlijke en individuele ervaring van gender. Het kan wel of niet overeenstemmen met het toegewezen geslacht.

geslacht

Wordt bepaald bij de geboorte en wordt als zodanig vastgelegd op de geboorteakte.

genderfluïde

Als iemands genderidentiteit verandert doorheen de tijd. Zo kan iemand zich het ene moment agender voelen, een andere keer vrouw, en nog een volgende keer non-binair.

genderinclusiviteit

Ervoor zorgen dat niemand wordt uitgesloten, denk maar aan genderinclusieve taal, genderinclusief sanitair, genderinclusieve hr-processen enzovoort. 

genderneutraal

Er wordt geen verschil gemaakt tussen geslachten of genderidentiteiten.

IDAHOT

Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie.

interseksueel

Wie medisch gezien niet aan de eigenschappen van een van de twee traditionele geslachten (man/vrouw) voldoet, of juist van beide geslachten kenmerken heeft, noemen we een intersekse persoon.

lgbtqipa+

Groep personen die niet aansluit bij de traditionele indeling in mannen en vrouwen en de traditionele heteroseksuele norm.

Betekenis :

  • l: lesbisch
  • h: homoseksueel
  • b: biseksueel
  • t: trans(gender)
  • i: interseksueel
  • q: queer
  • a: aseksueel
  • p: panseksueel
  • +: al het andere

non-binair

Mensen die zich niet herkennen in de binaire man/vrouw-opdeling van gender en alle verwachtingen en rollen die aan de binaire gendernormen gekoppeld zijn.

panseksueel

Als je het aspect genderidentiteit geen belangrijke factor vindt bij een potentiële partner, kan je jezelf omschrijven als panseksueel. Panseksuele mensen noemen zichzelf soms ‘genderblind’.

queer

Manier om je genderidentiteit en/of seksualiteit te benoemen. Het wordt vaak gebruikt als koepelterm, door mensen die nog zoekende zijn naar waar ze zich precies bevinden binnen het lgbtqiap+ spectrum of door mensen die een duidelijk statement tegen de norm willen maken.

trans(gender)

Beschrijft dat het geslacht dat je toegewezen werd bij de geboorte niet overeenkomt met je genderidentiteit. Als je bij de geboorte bijvoorbeeld het vrouwelijk geslacht toegewezen werd, maar je voelt je geen vrouw, dan ben je trans(gender). Als dit wel overeenkomt dan ben je cisgender.

transitie

Veranderingsproces waarbij trans en non-binaire personen stapsgewijs en bewust veranderingen maken in hun leven om als hun werkelijke genderidentiteit te kunnen leven. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen psychosociale, medische en juridische transitie.

voornaamwoorden (pronouns)

Woorden om naar een persoon te verwijzen. Er is nog geen volledige overeenstemming over welke te gebruiken om te verwijzen naar non-binaire personen of als algemene neutrale vorm. Er zijn wel al een aantal genderneutrale voornaamwoorden in omloop. De meest courante sets zijn: die/hen/hun, hen/hen/hun, die/die/diens.