Ondersteun anderstalige medewerkers op de werkvloer

Ondersteuning voor anderstalige medewerkers op de werkvloer

Om efficiënt, veilig en fijn samen te werken is het belangrijk dat anderstalige medewerkers snel de basis van de voertaal onder de knie hebben. Voorzie de gepaste tools, opleidingen of begeleiding om hen vlot mee te krijgen, zowel op professioneel als op sociaal vlak.

Scherp de kennis van het Nederlands aan

Eerste hulp bij anderstaligen? Voorzie taalopleiding om de basiskennis van de voertaal te verwerven of om een taal onder de knie te krijgen.

Let erop dat ook het jargon dat op de werkvloer wordt gebruikt uitgebreid aan bod komt in de opleiding. Die jobspecifieke woordenschat is vaak een van de grootste drempels voor anderstaligen.

  • De opleiding Nederlands op de werkvloer vertrekt van reële situaties binnen jouw bedrijf. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden.
  • Een taalcoach leert je medewerker het Nederlands, de attitudes en de regels die nodig zijn om goed te functioneren op het werk. Ook de collega’s krijgen tips om de anderstalige zo goed mogelijk te helpen.

Laat ze leren in de moedertaal

  • Op het online leerplatform Moviemento van Alimento leren anderstaligen de basis van voedselveiligheid in hun eigen taal. De tool is beschikbaar in meerdere talen en kan worden aangepast of aangevuld met bedrijfsspecifieke modules.
  • Gebruik de Napo-video’s om veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen. Napo is de held in een reeks animatiefilmpjes die gezondheids- en veiligheidskwesties op de werkvloer op een ludieke en laagdrempelige manier belichten. Uitleg is beschikbaar in 28 talen.

Ondersteun ook de collega’s

  • Verbeter de communicatie onderling. Leer collega’s en leidinggevenden hoe ze met anderstaligen moeten spreken. Op de website van het Agentschap voor Integratie & Inburgering vind je handige filmpjes en downloadbare posters met tips. 
  • De gratis smartphone-app FACT is een digitaal beeldwoordenboek met drieduizend woorden in elf talen. Het bevat sectorspecifieke woordenschat rond voedingsverpakking, keuken en schoonmaak. 
  • Of maak zelf een beeldwoordenboek met foto’s van het werkmateriaal en de installaties op je werkvloer.

Pas de interne communicatie aan

Schrijf helder

Hier vind je een leidraad om klaar en duidelijk te schrijven. Voorzie eenvoudige, toegankelijke werkinstructies om fouten te vermijden. Gebruik illustraties of zelfs verschillende talen. 

Schrijf inclusief

Zorg ervoor dat niemand zich gekwetst, uitgesloten of ‘anders’ voelt door je woordkeuze in brieven, onthaalbrochures, instructies … Enkele tools: