Doe de scan! Samen pakken we werkpunten aan

Goed aan de slag met inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid? Doe een scan!

Twijfel je of je wel inclusief bezig bent? Wil je weten welke knelpunten er nog zijn op vlak van gelijkheid en diversiteit? En hoe je ze wegwerkt? Een expert scant jouw bedrijf, neemt hr-facetten onder de loep en geeft tips.

Rekruteringsscan

Een expert komt bij je langs en analyseert en adviseert rond werving en selectie in jouw bedrijf en rond het onthaal van nieuwe medewerkers. Ook op het vlak van inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid.

Alimento biedt een tussenkomst tot € 1.800 voor deze korte maar krachtige oefening. 

Lees meer

Hr-scan

Deze scan brengt de sterke en verbeterpunten in je bedrijf in kaart rond thema’s als peter-meterschap, welzijn op het werk, talentmanagement en diversiteit. Via deze oefening en de coaching die erop volgt, zet je je schouders onder een leeftijdsbewust personeelsbeleid (cao 104), een diversiteitsbeleid, werkbaarheid, enz.

Lees meer

Ergonomiescan

Iedereen heeft baat bij een ergonomische werkplek, maar ouderen en personen met een arbeidsbeperking nog meer. Een ergonoom komt bij je langs en stelt een rapport op met de ergonomische risico’s en hoe je die snel en duurzaam aanpakt.

Je krijgt een financiële tussenkomst van maximaal € 2.250 voor deze audit. 

Lees meer

Welzijnsscan

Het doel van deze scan: een concreet actieplan om het welzijn en welbevinden van werknemers te verbeteren. Maar vooral om maatregelen te nemen voor de aanpak van één dringend psychosociaal knelpunt, zoals spanningen of moeilijke samenwerking op de werkvloer. 

Met de tussenkomst van Alimento voer je deze scan zo goed als gratis uit.

Lees meer