Opleidingen financieren: extra opleidingsbudgetten van Alimento

Financier je opleidingen met extra opleidingsbudgetten van Alimento

Bepaalde doelgroepen kunnen een extra duwtje in de rug goed gebruiken. Daarom geeft Alimento een bijkomende tegemoetkoming aan bedrijven die de vaardigheden willen aanscherpen van: 

  • instromende jongeren tot 26 jaar, 50-plussers, uitzendkrachten en medewerkers uit risicogroepen 
  • medewerkers die doorstromen naar een nieuwe functie of wiens job sterk verandert
  • medewerkers die na langdurige afwezigheid het werk hervatten

Instromende jongeren, 50-plussers, uitzendkrachten en medewerkers uit risicogroepen

Opleiding helpt om een nieuwe medewerker snel en vlot te laten meedraaien. Bepaalde groepen kunnen extra ondersteuning goed gebruiken. 

Bij de aanwerving van een jongere tot 26 jaar, een 50-plusser, een uitzendkracht of een medewerker uit een risicogroep (zoals kortgeschoolden, personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid) krijg je van Alimento een bijkomend opleidingsbudget tot € 2.500. 

Dit opleidingsbudget kan je inzetten tijdens het eerste jaar van tewerkstelling. Hiervoor hoef je enkel het aanvraagformulier in te vullen.

Ontdek of jouw medewerker in aanmerking komt

Medewerkers met een nieuwe of gewijzigde functie

Medewerkers die doorstromen naar een nieuwe functie of van wie de job aanzienlijk verandert? Met een degelijk opleidingstraject geef je ze de nodige ondersteuning. Vraag bij Alimento een extra opleidingsbudget aan van maximaal € 2.500.

Ontdek de voorwaarden

Terugkeer na langdurige afwezigheid

Na lange afwezigheid terug aan de slag gaan, is niet altijd evident. Met een gepaste opleiding ondersteun je de vlotte terugkeer van je medewerker. 

Vraag bij Alimento via het formulier een extra opleidingsbudget aan van maximaal € 2.500. 

Ontdek de voorwaarden