Elkaar begrijpen is meer dan alleen dezelfde taal spreken

Elkaar begrijpen vraagt meer dan dezelfde taal spreken

Zelfs wanneer twee mensen dezelfde taal spreken, kunnen er misverstanden ontstaan. De sleutel tot verbindende communicatie? Wederzijds begrip en respect voor elkaars verschillen. 

Begrip haalt ruis van de lijn

Cultuurverschillen kunnen ervoor zorgen dat mensen elkaar verkeerd begrijpen, zelfs als ze dezelfde taal spreken. Zo kan ook non-verbale communicatie voor verwarring zorgen. Een duim omhoog om iemand aan te moedigen? Pas op! In bepaalde culturen betekent die duim hetzelfde als een opgestoken middelvinger.

Maar er kan ook ruis in de communicatie ontstaan tussen jongeren en ouderen, tussen hoog- en kortgeschoolden, tussen verschillende genders. Om iemand écht te begrijpen, moet je de gewoonten, leefwereld en gebruiken van de ander kennen.

Communiceren over de verschillen heen doe je zó

Ondersteuning helpt om drempels weg te werken en om meer begrip te creëren op de werkvloer:

Opleidingen

Die medewerkers leren om prettig, doeltreffend en verbindend te communiceren met elkaar. Denk maar aan interculturele of intergenerationele communicatie.

Cultuurworkshops

Die inzoomen op het dagelijkse leven binnen een bepaalde cultuur en de gewoonten die erbij horen, de gebruiken, tradities, feestdagen, religie, handgebaren …

Sensibilisering

Via bijvoorbeeld themadagen, een getuigenis op de bedrijfsapp, een artikel in het bedrijfskrantje … Betrek de medewerkers uit de groep in kwestie. Zo vermijd je stereotyperingen die natuurlijk voor een averechts effect zorgen.

Peter- en meterschap

Waarbij een ervaren werknemer een nieuwkomer onder de vleugels neemt. Hierbij leren ze niet enkel werkgerelateerde zaken van elkaar. Ze leren ook elkaars leefwereld en gebruiken beter kennen.