Genoeg aandacht voor geletterdheid?

Zó bied je aandacht aan geletterdheid

Eén op acht werkenden en werkzoekenden kampt met een uitdaging op het vlak van geletterdheid. Met de juiste ondersteuning help je ze om het beste uit zichzelf te halen.

Wat is geletterdheid (niet)?

Bij geletterdheid denk je misschien aan ‘letters’, maar het is meer dan kunnen lezen en/of schrijven. Rekenen, hoeveelheden inschatten, een contract begrijpen, vakantie digitaal aanvragen … ook dat kan lastig zijn. Het heeft niets met motivatie of vakkennis te maken. Want ook goede medewerkers hebben soms moeite om een reglement te lezen, lengtes of gewichten op te tellen of iets op een iPad in te geven.

Houd er ook rekening mee dat geletterdheid los staat van taal en diploma. Iemand die taalondersteuning nodig heeft in het Nederlands, kan hooggeletterd zijn in de moedertaal. En kortgeschoold is zeker niet hetzelfde als laaggeletterd.

Heldere communicatie voor iedereen

Eenvoudig en helder taalgebruik, daar heeft iedereen baat bij. Je bereikt er elke doelgroep mee, ook medewerkers die laaggeletterd zijn. 

  • Contracten, brieven, werkinstructies, reglementen of vacatures schrijven? Beperk je tot woorden die je in een gesprek gebruikt om je boodschap helder over te brengen. Diversiteitspraktijk biedt meer tips en advies.
  • Gebruik beelden. Zorg ervoor dat de foto’s, tekeningen of symbolen duidelijk en eenduidig zijn. Vermijd pictogrammen of voorzie hiervoor een opleiding, niet iedereen kent ze.
  • Overloop schriftelijke documenten mondeling. Vraag of check na afloop of alles duidelijk en begrijpelijk was.
  • Gebruik ook heldere en eenvoudige taal in gesprekken. De Communicatiewaaier van de Vlaamse overheid biedt een handige leidraad voor duidelijke spreektaal.
  • Deze handige fiche leert je wat de signalen van laaggeletterdheid zijn en hoe je ermee omgaat. Ook op Geletterd op het werk vind je tal van tips.

Heeft je medewerker individuele ondersteuning nodig?

  • Duid aanspreekpunten, buddies of ambassadeurs aan op de werkvloer bij wie collega’s terechtkunnen bij moeilijkheden.
  • Breng je medewerkers in contact met Ligo. Deze centra voor basiseducatie met locaties in Vlaanderen en Brussel bieden cursussen zoals beter lezen en schrijven, formulieren invullen voor het werk, een app gebruiken, beter leren rekenen … De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld.
  • Met een opleiding digitale basisvaardigheden verbeteren je medewerkers hun digitale geletterdheid.