Interne mobiliteit

Via groeikansen hou je talenten aan boord

Een loopbaan lang bij dezelfde werkgever? Vroeger was het bijna vanzelfsprekend, vandaag komt het steeds minder vaak voor. Wil je voorkomen dat je medewerkers het gras elders groener zien? Geef ze de mogelijkheid om te groeien en te evolueren binnen je bedrijf.

Interne mobiliteit met oog voor diversiteit

Elke medewerker moet de beste versie van zichzelf kunnen worden. Geef iedereen daarom kansen om te evolueren binnen je bedrijf. Dat moet trouwens niet noodzakelijk verticaal op de loopbaanladder. Voor wie niet klaar is om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen, of daar simpelweg niet de ambitie toe heeft, kan een zijwaartse stap naar een andere werkpost of afdeling voor voldoende uitdaging en afwisseling zorgen.

Een openstaande vacature? Pols ook intern naar kandidaten en heet iedereen welkom om te solliciteren.

  • Zet niet alleen intranet in maar gebruik alle interne kanalen die je ter beschikking hebt om iedereen te bereiken. Communiceer en informeer ook via borden in de refters of op een beeldscherm op de werkvloer.
  • Toon in je vacature beelden van een divers team. Of post een succesverhaal op de bedrijfsapp van iemand uit een kansengroep die doorstroomde. Zo verlaag je de drempel om te solliciteren.
  • Ook bij het kiezen van een collega voor promotie of opportuniteit kunnen vooroordelen of bias de kop opsteken. Zorg ervoor dat leidinggevenden zich hiervan bewust zijn. Zo kiezen ze niet automatisch iemand die op hen lijkt of die ‘binnen het bestaande plaatje past’.

Werknemers die doorstromen of hun tanden in een nieuwe job zetten? Met de steun van Alimento’s extra opleidingsbudget voor functiewijziging zet je ze opgeleid op weg.

Diverse noden vereisen aangepaste jobs

Een loopbaan is zelden een effen pad zonder bochten of hindernissen. Mensen veranderen, situaties veranderen en organisaties veranderen. Pas jobs hieraan aan en kies de aanpak die werkt voor werknemer én werkgever. Maak van loopbanen levensloopbanen.

Soepele werkhervatting na periode van arbeidsongeschiktheid

Keert iemand terug na een ingreep, ongeval of ziekte? Kijk dan of de job en de werkpost nog steeds geschikt is. Luister naar de noden van de persoon en bespreek samen hoe die weer vlot kan meedraaien. Denk daarbij breed. Een arbeider die geen fysiek zwaar werk meer kan doen, heeft misschien andere talenten en kan naar een job in techniek of planning. 

Werknemers die langdurig afwezig waren, hebben bij terugkomst vaak een opleiding of bijscholing nodig. Omdat ze een aangepaste functie krijgen of gewoon om de draad weer op te pikken. Doe een beroep op het opleidingsbudget voor werkhervatting van Alimento om die vorming te financieren.

Sleutelen aan jobs met inclusief jobdesign

Bij inclusief jobdesign schrap je eenvoudige taken uit een job om ze te bundelen tot een functie die geschikt is voor personen die anders uit de boot vallen. Vertrek bij het wegnemen of herverdelen van taken uit de job vanuit de noden en wensen van de medewerkers. 

Of geef je mensen de touwtjes in handen met jobcrafting of teamcrafting

Jobcrafting betekent dat iemand aan zijn eigen job sleutelt, zodat die beter aansluit bij persoonlijke behoeften, vaardigheden, vermogens en talenten. Met kleine aanpassingen (in overleg met de werkgever) aan taken, rollen of werkrelaties wordt de job aangenamer. Denk bijvoorbeeld aan een ouder van jonge kinderen die om 8.00 uur ’s morgens liever aan de schoolpoort staat dan op de stand-up meeting. 

Bij teamcrafting verdelen teamleden taken onder elkaar, op basis van wat hen energie geeft en energie kost. Een oudere medewerker wil bijvoorbeeld wel de administratieve taken op zich nemen. Terwijl een minder gekwalificeerde collega de fysiek zwaardere taken met plezier doet.