Levenslang leren

Levenslang leren schept kansen voor elk talent

Kansengroepen hebben vaak specifieke opleidingsnoden. Investeer in hun vorming. Want goed opgeleide medewerkers zijn gelukkiger, gemotiveerder en meer betrokken.

Iedereen heeft baat bij opleiding

Levenslang leren stimuleert persoonlijke groei, versterkt het zelfvertrouwen en houdt de geest scherp. En daar heeft iedereen baat bij. Toch is de opleidingskloof reëel: acht op de tien hooggeschoolden kreeg opleiding op de werkvloer. Bij kortgeschoolden zijn dat er slechts drie op de tien.

Dat terwijl kansengroepen vaak specifieke opleidingsnoden hebben. Anderstaligen hebben waarschijnlijk taalondersteuning nodig, ouderen missen soms computervaardigheden en kortgeschoolden hebben misschien een gebrek aan kennis om mee op de digitale trein te springen.

Een inclusieve onderneming geeft iedereen opleidingskansen. Op elk moment van de loopbaan.

De juiste leervorm of -methode voor elk individu

Niet iedereen leert op dezelfde manier. Bepaal daarom samen met je medewerker de meest geschikte leervorm. In het ruime opleidingsaanbod van Alimento vind je voor elk wat wils: digitaal leren, klassikaal, on-the-job …

Enkele ideeën voor leren op maat:

  • Kortgeschoolden leren via on-the-job-training vaak sneller. Ook klassieke opleidingen op maat zijn een optie. Met extra uitleg en regelmatige herhaling blijft de leerstof beter hangen.
  • Waarom anderstaligen niet laten leren in hun eigen taal? Moviemento is een online opleidingstool rond voedselveiligheid en is beschikbaar in verschillende talen. 
  • Maak duidelijke werkinstructies met beelden en leg ze mondeling uit. Zo begrijpt iedereen ze beter.
  • Weinig motivatie bij oudere werknemers om een opleiding te volgen? Erken hun expertise. Laat hen bijvoorbeeld meebouwen aan interne opleidingen. Of laat ze nieuwe collega’s opleiden. 
  • Houd ook rekening met leerdrempels die medewerkers kunnen ervaren, zoals het tempo van de opleiding, de lesgever of zelfs het tijdstip of de locatie van de opleiding. Denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande ouder die geen tijd heeft om na de werkuren een cursus te volgen. Of oudere medewerkers die niet willen dat een jongere lesgever hen ‘de les spelt’.
  • Erken dat medewerkers verschillende leerstijlen kunnen hebben. Zorg daarom voor voldoende afwisseling in het opleidingsaanbod (al doende leren, visueel aanbod, in groep leren, uitleg van lesgever …). 
Vind een opleiding

Een opleidingsplan met oog voor kansengroepen

Een goed opleidingsbeleid steunt op een opleidingsplan. Het sectorale model van het opleidingsplan vraagt om een gedetailleerde beschrijving van de initiatieven die je voorziet voor kansengroepen. We geven enkele tips.

Luister regelmatig naar de noden van mensen uit kansengroepen en breng ze in kaart. Tijdens ontwikkelings- of loopbaangesprekken bijvoorbeeld.

Zet leidinggevenden en vakbondsafgevaardigden in als brugfiguren. Om mee noden te detecteren, om werknemers te motiveren tot leren, en om erop toe te zien dat het geleerde op de werkvloer kan worden toegepast.

Denk breder dan jobspecifieke vaardigheden. Opleidingen rond werken in team, welzijn en persoonlijke ontwikkeling komen vaak te weinig aan bod. Toch zijn het belangrijke hedendaagse thema’s.

Vergeet niet om opleidingen rond taal- en digitale vaardigheden op te nemen in je opleidingsplan.

Is iedereen op de hoogte van het opleidingsplan? Heeft iedereen toegang tot de opleidingen? Weet iedereen hoe ze zich kunnen opgeven? Wat de voorwaarden zijn?

Door je opleidingsplan futureproof te maken, zorg je dat iedereen mee is. Voorzie ook opleiding rond jobspecifieke vaardigheden die over twee tot vier jaar nodig zijn.

Bekijk ook onze themawebsite Beter opleiden voor meer tips over de opmaak van een opleidingsplan en het belang van een sterke leercultuur op de werkvloer.