Loopbaan in eigen handen

Medewerkers aan het stuur van hun eigen loopbaan

Werken aan duurzame loopbanen is niet alleen de taak van de werkgever. Medewerkers moeten hun loopbaan mee vorm kunnen geven. Zó geef je ze de touwtjes in handen.

Zorg voor een positief toekomstperspectief

Als werkgever wil je dat je medewerkers inzetbaar zijn en blijven. En dat willen zij natuurlijk ook. Zeker mensen uit kansengroepen, die misschien vaker met toekomstzorgen kampen. Een oudere arbeider vraagt zich bijvoorbeeld af of hij het werk wel fysiek zal kunnen volhouden tot aan het pensioen. Een moeder maakt zich zorgen over hoe ze alle ballen in de lucht kan houden na haar zwangerschapsverlof. Een kortgeschoolde twijfelt of hij mee de digitale toer op kan. 

Met de juiste ondersteuning bied je je medewerkers een positief toekomstperspectief. De investering doet hen bovendien gewaardeerd voelen, waardoor ze meer betrokkenheid tonen. Een win-winsituatie.

We geven je enkele tips om je medewerkers goed op weg te zetten. 

Praat met je medewerkers over hun loopbaan en luister

Treed regelmatig in dialoog met je medewerker. Organiseer bijvoorbeeld workshops voor een specifieke groep. Vraag hoe zij hun loopbaan zien. Wat willen zij (nog) doen? Waar zien zij zichzelf binnen vijf, tien of vijftien jaar? Zo doe je ze nadenken over hun eigen loopbaan. En pik jij snel nieuwe noden op. Zorg er wel voor dat anderen zich niet benadeeld voelen. Leg uit waarom deze workshops specifiek voor deze groep plaatsvinden en betrek de werknemersvertegenwoordiging.

Doe een beroep op loopbaancoaching

Weet de medewerker het even niet meer? Stel dan een loopbaancoach voor. Die neemt de uitdagingen onder de loep en zoekt samen met de medewerker naar concrete oplossingen om zich goed te voelen in de job. Alimento helpt de medewerker om een loopbaancoach te vinden en te financieren. 

Stimuleer elke vorm van opleiding

Wil een medewerker op eigen initiatief een opleiding volgen? Prima! Moedig dit aan, ook als de opleiding niets te maken heeft met de huidige job. Medewerkers kunnen bij Alimento een persoonlijk opleidingsbudget van maximaal € 2.500 aanvragen. 

Neem bovendien zo veel mogelijk leerdrempels weg. Kan een medewerker een cursus niet bijwonen omdat de kinderen te jong zijn om alleen thuis te zijn? Alimento helpt door mee te betalen in de kosten voor kinderopvang.