Werkbaar werk

Werkbaar werk is maatwerk

Volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor vindt maar 52% van de werknemers hun job werkbaar. Bij bepaalde kansengroepen, voornamelijk mensen met een arbeidsbeperking of kortgeschoolde arbeiders, ligt dat cijfer nog een pak lager. Logisch dus dat een inclusieve onderneming inzet op werkbaar werk.

Werkbaar werk: een recht voor iedereen

Iedereen heeft recht op werkbaar werk: een job die fysiek of mentaal niet overbelast. Die boeit, motiveert en voldoende leerkansen biedt. Die voldoende ruimte laat voor je privéleven. 

Schenk wanneer je een actieplan of cao rond werkbaar werk opstelt voldoende aandacht aan alle groepen in je organisatie. Besef daarbij dat wat voor de een werkbaar is, misschien moeilijk is voor een ander. We geven enkele tips. 

Op een veilige en gezonde werkplek komen mensen liever werken. Een hellend vlak plaatsen? Een traplift installeren? Een ergonomische stoel? Voor iemand met een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem kunnen werkpostaanpassingen een groot verschil maken. Je krijgt er bovendien financiering voor.

Kortgeschoolde arbeiders krijgen vaker te maken met repetitief en routinematig werk. Voldoende taakvariatie en autonomie houdt hen gemotiveerd en betrokken.

Stem de werksituatie af op de levensfase van personen. Elke fase brengt andere prioriteiten en verwachtingen met zich mee. Houd hier ook rekening mee wanneer je beslissingen maakt over verlof of telewerk. Zo waak je over ieders werk-privébalans.

Wees alert voor werkstress en tekenen van burn-out, zelfs in functies waar je het misschien minder verwacht.

Voorkom dat iemand de organisatie (voortijdig) verlaat. Ga in dialoog om veranderende noden, persoonlijke situaties en ambities op te vangen. En om samen te kijken wat je kan doen om iemand tevreden in je bedrijf te houden.

Zet vakbondsafgevaardigden en leidinggevenden in om mee te waken over de werkbaarheid van jobs bij kansengroepen.

Meten is weten

Ken je de Werkmeter al? Met deze online medewerkersbevraging kom je te weten hoe het zit met de werkdruk, tevredenheid en betrokkenheid onder je mensen. Via Alimento kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.

Het unieke aan de Werkmeter is dat de bevraging ook inzoomt op de jobinhoud en arbeidsorganisatie in je bedrijf. Door het werk anders te organiseren, gaat de werkbaarheid van jobs er vaak stevig op vooruit. Je leest er alles over op onze themawebsite Anders Organiseren.

De kracht van diversiteit bij beslissingen

Veranderingen op til? Geef iedereen een stem. Vermijd dat altijd dezelfde medewerkers aan werkgroepen of overlegmomenten deelnemen. Diverse overlegteams of projectgroepen verhogen de betrokkenheid en motivatie van een diverse groep medewerkers. Zo krijg je iedereen mee in de verandering. Ook brengen ze een frisse en bredere kijk op oplossingen of mogelijke aanpakken. En wordt er meteen rekening gehouden met de diverse noden.